Jak chronić garaż przed pożarem?

Posiadając garaż musisz pamiętać o stosowaniu podstawowych środków ochrony przeciwpożarowej. Zazwyczaj ogień pojawia się bez ostrzeżenia, jednak ze swojej strony możesz zrobić wiele, by odpowiednio zabezpieczyć swój garaż blaszany przed pożarem. Najczęściej przyczynami wybuchu pożaru w garażu (a także w innych obiektach) są:

Nieprawidłowe obchodzenie się z ogniem. W garażu nie pal papierosów, nie otwieraj ognia. Najbardziej narażone na zapalenie od niedopałków są materiały, których temperatura zapalenia jest w granicach temperatury niedopałka, czyli np. ciecze łatwopalne i wyroby papiernicze.

Wyładowania atmosferyczne( burze).

Wady urządzeń elektrycznych i instalacji elektrycznych. Regularnie sprawdzaj instalacje przewodów elektrycznych. W garażach przewody często są montowane prowizorycznie.

Niekontrolowane reakcje chemiczne. Uważaj na mieszanie się substancji chemicznych, w szczególności olejów i paliw. Pary cieczy i gazy tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Celowe podpalenie.

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych. Nie pozostawiaj w garażu włączonego piecyka czy farelki.

Brak dozoru. W zapomnianych garażach nierzadko wybuchają pożary.

Zwróć uwagę, czy w blaszaku nie są zgromadzone substancje łatwopalne, takie jak nafta, benzyna, spirytus, oleje, tłuszcze, węgiel, torf, substancje chemiczne. Nieprawidłowe magazynowanie i obchodzenie się z nimi może doprowadzić do tragedii. Kiedy dojdzie do zaprószenia ognia w garażu, jego rozprzestrzenianie może następować poprzez palne elementy konstrukcyjne i elementy wyposażenia obiektu. Dobrze chroniony przed pożarem garaż jest uporządkowany, a także wyposażony w środki przeciwpożarowe, takie jak gaśnica.

W garażu najlepiej sprawdza się gaśnica przenośna, którą uruchomisz ręcznie. Dla własnego bezpieczeństwa, musisz jednak pamiętać o regularnych kontrolach gaśnicy. Sprawdzaj datę przydatności, obecność instrukcji obsługi, a także nienaruszalność plomb i wskaźników.

Tylko wtedy będziesz pewny, że w razie wybuchu pożaru, będziesz w stanie szybko zareagować i uchronić swój garaż przed spaleniem.