Sprawdź czy musisz mieć pozwolenie na budowę garażu?

Bywa, że klienci zbyt powierzchownie oceniają inwestycję budowy garażu blaszanego na swojej posesji i nie zagłębiają się w przepisy prawa budowlanego. Apelujemy o rozsądność w tym zakresie, gdyż może się okazać, że postawisz swój „blaszak” łamiąc powszechnie obowiązujące przepisy. Nawet budując zwykły „blaszak”, musisz postarać się o pozwolenie na budowę!

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych bez pozwolenia możesz wybudować obiekt, którego powierzchnia jest mniejsza niż 25 m². Ponadto na działce do 500 m² nie można wybudować więcej niż dwa takie budynki. Wiedz jednak, że w takim pomieszczeniu, wybudowanym bez pozwolenia nie będziesz mógł przechowywać swojego auta, a jedynie sprzęty czy narzędzia warsztatowe. Także wszelkie przydomowe budynki gospodarcze, wiaty i altany nieprzekraczające wskazanych parametrów i które nie będą wykorzystywane do przechowywania samochodu, możesz wybudować bez ubiegania się o zgodę.

Natomiast jeśli zamierzasz postawić garaż blaszany, który nawet nie będzie trwale połączony z gruntem, lecz będziesz w nim stawiać swoje auto, bezwzględnie musisz posiadać zgodę od starosty powiatu lub prezydenta miasta. Przykładowo jeśli Twój garaż będzie stał na terytorium gminy Kraków, to o wydanie pozwolenia powinieneś się zwrócić do Prezydenta Miasta Krakowa. Na decyzję możesz czekać do 65 dni. Wyjątkiem jest postawienie garażu blaszanego na okres krótszy niż 120 dni, tzw. garażu tymczasowego. Wtedy nie musisz mieć pozwolenia, lecz po upływie tego okresu powinieneś garaż blaszany rozebrać lub przestawić w inne miejsce.

Jeśli już otrzymałeś zgodę na budowę „blaszaka”, weź także pod uwagę minimalne wymagania stawiane względem garaży dla samochodów osobowych. Wysokość budynku powinna wynosić minimum 2,2m, szerokość bramy wjazdowej powinna być większa niż 2,3m, natomiast wysokość minimum 2m w świetle. Oczywiście w pomieszczeniu musi występować wymiana powietrza. Musisz także pamiętać o montażu oświetlenia elektrycznego, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa – o montażu odpowiedniej instalacji przeciwpożarowej.

Podczas planowania miejsca budowy garażu blaszanego dobrze rozplanuj usytuowanie budynku, gdyż odległość od granicy sąsiedniej działki powinna wynosić minimum 3m, w przypadku gdy okna lub drzwi garażu nie będą zwrócone w kierunku sąsiadów. Natomiast w sytuacji gdy ściana garażu z oknami lub drzwiami będzie zwrócona w kierunku sąsiedniej działki, odległość obiektu od granicy powinna być obliczona nie mniej niż na 4m.